အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Tuesday, March 22, 2011

နအဖတပ္မ်ား၏ လက္နက္ႀကီးဒဏ္မခံႏို္င္ေသာ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA မ်ား လက္နက္ခ်

၂၀၁၁ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA တန္႔ယန္းၿမိဳ ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးစာေရး စိုင္းမြန္းဦးစီး အင္အား ၁၄ ေယာက္အဖြဲ ႔သည္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ ၁၁ လက္၊ စက္လတ္ ၁ လက္၊ ဘီေအ ၉၃ တစ္လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစံု၂၉၁ ေတာင့္၊ ဘီေအ ၉၃ ဗုံးသီး ၁၆ လုံး၊ ၎ပို႔က်ည္ ၉ ေတာင့္၊ က်ည္ကတ္မ်ိဳးစံု ၁၅ ခု၊ စက္လတ္က်ည္ခါးပတ္ ၁ ခု၊ နင္းမိုင္း ၃ လုံး ႏွင့္အတူ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕အေရွ ႔ဘက္ ေတာ္ေလာက္ရြာရွိ နအဖ တပ္မ်ားထံ အညံ့ခံ လက္နက္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment