အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Monday, March 21, 2011


အမ်ိဳးကိုခ်စ္တတ္သူ ႏွင့္ မခ်စ္တတ္သူ


နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္အားေတာ္လွန္ခဲ့သူ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ မင္းေရာင္

ဗိုလ္ မင္းေရာင္၏ ေျမး သခင္ ေအာင္ဆန္း

ဗိုလ္ မင္းေရာင္၏ ျမစ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

မ်ိဳးခ်စ္တို႔ မည္သည္
အသက္ ေသြး ေခၽြး ရင္းခဲ့ေလၿပီ...

ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျပာင္းခဲ့သည္
သမိုင္းမွာ တြင္က်န္ရစ္ဆဲ ရွိခဲ့ၿပီ......

ရာသီေတြ အလီလီေျပာင္းခဲ့သည္
ျမန္မာေတြ ရင္ထဲ စြဲၿမဲစြာ က်န္ခဲ့ၿပီ.....

မ်ိဳးခ်စ္က ေမြးခဲ့သည္
မ်ိဳးခ်စ္ကိုေတာ့ မမွီေလၿပီ....

အခုမွ ခ်စ္တယ္ေျပာေလသည္
ယံုရဘို႔ေတာ့ ခက္ေနအတည္
ကုလားေသြးေတာ့ ေႏွာေနၿပီ !!

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment