အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Saturday, November 13, 2010

ႏို၀င္ဘာ ၈ ၇က္ေန႔တြင္ ၿမိဳ ႔၀တီၿမိဳ႕ ထဲကို ၀င္လာတဲ့ DKBA တပ္မဟာ ၅ ေစာလားပြယ္ တပ္မွ DKBA အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕ က ၿမိဳ႕ ၀တီၿမိဳ႕ ထဲကို ၀င္လို႔မရတဲ့အေပၚ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတြင္ ေစာင့္ေနေသာ နအဖ စစ္သားမ်ားျဖင့္ အခ်င္းမ်ားၾကသည္ကို ေျပလည္ရာ ေျပလည္ေၾကာင္း ၀င္ေရာက္ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေသာ ဗိုလ္ႀကီး သက္ႏိုင္ကို မိရာ အရဖမ္း ဓားစာခံ အျဖစ္ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ၄င္း ဗိုလ္ႀကီး သက္ႏိုင္အား အသက္ နဲ႔ မီဒီယာမွတဆင့္ ေျပာၾကားေစလိုေသာ စကားမ်ားကို အလဲအလွယ္လုပ္ကာ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ဗိုလ္ႀကီး သက္ႏိုင္ထံမွ သိရွိရပါသည္။
ဗက သက္ႏိုင္


မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment