အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Friday, November 12, 2010

အေနာက္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမွ ဆရာႀကီးမ်ား၏ အလိုက် ျမန္မာႏိုင္ငံကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ

၀ိုင္း၀န္း တိုက္ဖ်က္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားမ်ား( ျမန္မာျပည္သားစစ္စစ္ေတြ )ကေတာ့ ကုလသမဂ္ဂ

ဘန္ကီမြန္း နဲ႔ UN လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ တို႔မွ ျမန္မာအစိုးရကို အေရးယူလာေအာင္ မည္သို႔ပင္လုပ္လုပ္

တုပ္တုပ္မွ်မလႈပ္ေခ်.....

အာဆီယံကလည္း ဘာမွအေရးမယူႏိုင္သည့္အျပင္ ေဟာ ဒီမွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္

ေထာက္ခံလိုက္ပါေသးတယ္.................
ေနာက္ဆံုးအျမတ္ရသူေတြကေတာ့ - ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းကို ျပန္ေၾကာ္ခိုင္းေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ

ဆရာႀကီးမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီဘန္းျပေဒၚလာေထာက္ပံ့ေၾကးယူေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သာ


တျဖည္းျဖည္း နစ္နာဆံုးရံႈးသူေတြကေတာ့ - ျပည္သူ နဲ႔ ႏို္င္ငံ

ပြဲၾကည့္ပရိသတ္

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment