အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Monday, November 15, 2010

ဒီ လူအုပ္ေတြၾကားမွာ ရင္ေလးဖြယ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးကို အသက္ေပးကာရယူေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ေရွ ႔ရႈလည္းေကာင္း၊ တဦးအေပၚတဦး အာဃာတမ်ားမရွိေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း ရည္စူး ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ ၅ အရ တရားရံုးကခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားအနက္ ျပစ္ဒဏ္၏ထက္၀က္ကိုသာ က်ခံေစရန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး က်န္ရွိေသာျပစ္ဒဏ္ကို ဆိုင္းင့့ံလိုက္ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမႈႀကီးအမွတ္ ၄၇ / ၂၀၀၉ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အားေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မွ ၂၂ အရ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည့္ အခ်ိန္ကာလထက္ မေက်ာ္လြန္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကာလ ျပည့္သည့္ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ ျပစ္ဒဏ္အားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳလိုက္ပါသည္။

မိတၱဴထုတ္ရန္

1 comment:

  1. ၀မ္းသာပါတယ္ ...
    အေမ ေခၚခ်င္တဲ့လူေတြ တယ္မ်ားသကိုး ။

    သြားေလသူ မိုက္ကယ္အဲရစ္ၾကီးလဲ ၀မ္းသာမွာပါ ...!
    (သူ ့မိန္းမ ကို အေမ အေမ တစာစာ ေခၚၿပီး သူ ့ကို အေဖေတာ္ေနၾကလို ့)

    ReplyDelete