အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Sunday, July 17, 2011

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားလံုးမ်ားသံုးႏႈန္းၿပီး လက္ေတြ႔မွာ ျပည္နယ္ဖ်က္ဆီးေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ KIA

ျမစ္ႀကီးနား ဇူလိုင္ ၁၆

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားစုသည္ KIA ေခၚ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားအား နားက်ည္း ရြံမုန္းလ်က္ရွိေနသည္။ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုေနသည့္ အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားအား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးညိဳႏႈိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ KIA အဖြဲ႕မွာ ျပည္သူလူထုေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ လမ္း/တံတားမ်ားအား မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဗံုးေထာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖ်က္ဆီးေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္၀န္းလံုးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္အဓိကက်သည့္လမ္းတံတားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း ေၾကာင့္ယခုအခါလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲလ်က္ရွိသည့္ဒဏ္ကို ျပည္သူမ်ားလက္ေတြ႕ခံစားေနၾကရသည္. KIAအဖြဲ႕ႏွင့္လူထုေတြ႕ဆံုတိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည္ဟုေျပာေလ့ရွိေသာ္လည္းေဒသခံျပည္သူမ်ားအားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊လက္နက္အားကိုး ျဖင့္ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္KIAအဖြဲ႕သည္ လူသတ္ဓါးျပတိုက္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ မျခားဆိုးသြမ္းယုတ္မာေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကပင္ ေထာက္ခံမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကပင္ KIA ကို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သြားၿပီဟု ေျပာဆိုလ်က္ရွိပါသည္။


မိတၱဴထုတ္ရန္

2 comments:

  1. ၾက့ံဖြတ္ အဖြဲ႕သည္ လူသတ္ဓါးျပတိုက္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ မျခားဆိုးသြမ္းယုတ္မာေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကပင္ ေထာက္ခံမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကပင္ ၾက့ံဖြတ္ကို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သြားၿပီဟု ေျပာဆိုလ်က္ရွိပါသည္။

    ReplyDelete
  2. ေခြးေကာင္ မင္းကအနာေပၚတုတ္က်လုိ႕ ထေဟာင္တာလား

    ReplyDelete