အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Tuesday, September 28, 2010

ခ်စ္လို႔ေျပာမိတာပါ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ လူမႈက်င့္၀တ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး မစၥတာ မိုက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္ လက္ထပ္ကာ သားႏွစ္ေယာက္ေမြးဖြားသည္အထိ မယား၀တၱရားငါးပါးႏွင့္အညီ ေပါင္းသင္း ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္သူပီပီ ဖခင္၏မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္အတိုင္း ျပည္ပတြင္ ၂၈ ႏွစ္ၾကာေနထိုင္ရာမွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ မစၥတာအဲရစ္ႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္ကိုထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ျပန္လာကာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္က
ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးဟူေသာဂုဏ္ျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာသည္။ အေမရိကန္ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရးဌာန (CIA) သည္လည္း ၁၉၅၀ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒလႊမ္းမိုးမႈတားဆီးေရး၊ ယခု တ႐ုတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရသစ္သည္ အေမရိကန္လိုလားေသာ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ လိုလာသည္။
ယင္းသို႔ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ CIA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး CIA ၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတိုင္း လူမႈေရးအားနည္းခ်က္မ်ားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႀကိဳးကိုင္အသံုးခ်ရန္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ သူမ၏ လူမႈက်င့္၀တ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ခေရေစ့တြင္းက်က် အသံသြင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား၊ အေထာက္ အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စံုေအာင္ ေထာက္လွမ္းရယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ တစ္ဘက္ကလည္း သူမကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္သာမက ကမာၻကပါ အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ CIA ၏အခြင့္အာဏာကိုသံုးၿပီး ႏိုဘယ္စုအပါအ၀င္ ဆုမ်ဳိးစံု ၈၀ ေက်ာ္ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ဆုေၾကးေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ နည္းမ်ဳိးစံုရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ သည္။ရရွိသည့္ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာစဥ္က သူမ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုးကို စာရင္းဖြင့္ထားခဲ့သည့္ ျပည္ပရွိ သူမ၏ ေငြစာရင္းမ်ားသို႔ ထည့္ေပးထားၿပီး CIA က အခ်ိန္မေရြးပိတ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။ သံုးစြဲရန္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏသာသူမထံပို႔ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းအေသးစိတ္ ေထာက္လွမ္းရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည္ပရွိေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္လံုၿခံဳေရးကို CIA က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွတစ္မ်ဳိး၊ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္တစ္သြယ္ ဆက္သြယ္၍ သူမကို ႀကိဳးကိုင္ေစခိုင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္လည္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သူမအေပၚ အပိုင္ခ်ဳပ္ကိုင္ ၫႊန္ၾကားေနသည့္ CIA အေပၚ မည္သို႔မွ လြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျမန္မာ့ခရီးသြားႏွစ္ကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အလံုးစံု ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲေတာင္းဆိုျခင္း၊ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ပ်က္ျပားေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအ၀င္ CIA ခိုင္းေစသမွ် လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သူမကိုယ္တိုင္လည္း CIA သားေကာင္ ျဖစ္ေနမွန္းသိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုတ္၍မရေတာ့သည့္အေနအထားေရာက္ေနၿပီဟု သူမ၏ အတြင္းလူအခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။
မစၥတာဂၽြန္၀ီလ်ံုယက္ေတာ အင္လ်ားကန္ေရျပင္ကို ေရကူးျဖတ္သန္း၍ စစ္အစိုးရ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားမသိဘဲ သူမေနအိမ္သို႔၀င္ေရာက္ေနထိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာလည္း CIA ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးပို႔ရန္ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ သူမ၏ ေသြးသားဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ CIAမွေစလႊတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ရေသာ ထင္ရွားသည့္သတင္းေထာက္မ်ား၊ NLD ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ မ်ားက သူမ၏ က်န္းမာျဖတ္လတ္တက္ၾကြေနေသာ အသြင္သဏၭာန္ကို ျမင္ရသျဖင့္ ေဒၚစုကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ကလည္း အေဖစိတ္ဓာတ္အတိုင္း တက္ၾကြေနတာပဲ။ မစၥတာယက္ေတာကို ေနအိမ္တြင္ ၂ ရက္တိုင္ လက္ခံထားမႈကလည္း အေမ အက်င့္အတိုင္းပဲဟုေျပာဆိုၾကသည္ဟုဆိုသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို CIA ၏ ႀကိဳးဆြဲရာ ကေနရျခင္းကို မိမိလို ျမန္မာႏိုင္ငံသားစစ္စစ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သနား ဂ႐ုဏာစိတ္ျဖစ္မိသည္။ သူမအေနျဖင့္လည္း CIA ၏ ခိုင္းေစခ်က္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ ႏိုင္ေတာ့ပါက CIA ၏ လိုလွ်င္လိုသလို၊ မလိုလွ်င္မလိုသလို ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတိုင္း သူမ၏ အသက္အႏၱရာယ္ပါ စိုးရိမ္မိတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုယ္ေရးေနာက္ေၾကာင္းကို CIA မွတစ္ဆင့္ အေသးစိတ္ သိထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး ယာယီတာ၀န္ခံလုပ္ဖူးသူ မစၥက္ပရစ္စီလာဟန္ကလက္ပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူ႕က်င့္၀တ္ဓေလ့ ထံုးစံကို ေလးစားလိုက္နာေစာင့္ထိန္းသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ သူမေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ထိုက္ဟု သံ႐ံုး ဧည့္ခံညစာစားပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို မွတ္မိသည္။ စစ္အစိုးရကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ယခုတရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈအေပၚ သူမသည္ လြတ္လပ္ေရး၏ဖခင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေထာက္၍ လည္းေကာင္း၊ သူမ၏အသက္အရြယ္ကို ေထာက္၍ လည္းေကာင္း ခြင့္လႊတ္ေပးသည့္တိုင္ မိမိ၏ဆႏၵမပါဘဲ က်ဴးလြန္မိေသာအမွားမ်ားစြာအတြက္ သံေ၀ဂတရားျဖင့္ သီလရွင္ဘ၀ကိုခံယူၿပီး မာသာထရီဇာကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကယ္တင္ရွင္ ဂ႐ုဏာမိခင္ႀကီးအျဖစ္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသူျဖစ္ပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။
ဖိုးရႈပ္

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment