အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Monday, September 27, 2010

ျပည္ပ ျမန္မာသတင္း၀က္ဆိုက္ဒ္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရ

ျပည္ပတြင္အေျခစိုက္ၿပီး ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ေ၀ဖန္ေရးသားထုတ္လႊင့္ေနေသာ ဧရာ၀တီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ မဇၥ်ိမအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတို႔မွာ DDoS နည္းပညာျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ server မ်ားေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment