အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Monday, November 08, 2010

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ DKBA ေစာလားပြယ္တပ္တို႔ ယေန႔ ၈-၁၁-၂၀၁၀ နံနက္ ၉ နာရီ ခြဲေလာက္က ၿမိဳ႕တြင္း ပစ္ခတ္မႈ အနည္းငယ္ ျဖစ္ပြား

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment