အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Tuesday, October 19, 2010

ျမန္မာျပည္တြင္းေရးဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္


ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန ့တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား ကို ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌဦးသိန္းစိုး က ယေန ့သတင္း ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

ျပည္တြင္း ရွိ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္ မ်ား ကို ေရြးေကာက္ ပြဲေန ့တြင္ လာေရာက္ ေလ့လာခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ႏွင့္ သတင္းဌာန အဖြဲ ့အစည္း မ်ား ကို လံုး၀ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ ဟု သတင္းထုတ္ ျပန္ထားသည္။

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment