အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Thursday, October 14, 2010

ေရႀကီး ေရလွ်ံေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွကူညီေန

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းတို႔ဘက္တြင္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ အဆက္မျပတ္မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ား က်ိဳးေပါက္ကာ လယ္ေျမ ယာေျမမ်ားပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက လုိအပ္သည္မ်ားကူညီ လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
သတင္းေထာက္ ေအာင္ေျမ

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment