အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Thursday, September 16, 2010

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီ ခန္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွေၾကျငာ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၉၇/ ၂၀၁၀) ကို စက္တင္ဘာ (၁၄) ရက္စြဲျဖင့္ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီအားဖ်က္သိမ္းျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၅) ပါတီက သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ဥပေဒအရ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းသုိ႔ ပ်က္ျပယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္မရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ပါတီအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည့္ပါတီမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)၊ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ၀အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါတီမ်ားမွာ သတ္မွတ္ရက္ ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၄၂) ပါတီကို မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာတြင္ အသစ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီ (၃၇) ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ေထာင္ခြင့္ရသည့္ပါတီ (၅) ခုတို႔ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါ ပါတီ (၅) ခုမွာ ၿမိဳ (ခ) ခမိအမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ (မ.ခ.မ.ည.ဖ)၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ လားဟူအမ်ဳိးသားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ပါတီ (၄၂) ခုအနက္မွ ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ့လူေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားပါတီႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ တို႔ကိုမူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံးမဲဆႏၵနယ္ (၃) ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳႏိုင္သျဖင့္ ေကာ္မရွင္က ပါတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

ယင္းသို႔ ပါတီမ်ားဖ်က္သိမ္းရာတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ပါ၀င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးဉာဏ္၀င္းက “ဥပေဒမွာ ပါၿပီးသားအခ်က္ပဲဗ်ာ။ ေၾကညာဖို႔ဆိုတာ အဲဒီလိုေၾကညာခြင့္ ရိွရဲ႕လားဆိုတာပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဥပေဒမွာ က်ေနာ္ေတာ့ မေတြ႕ေသးဘူး” ဟု ေျပာဆိုသည္။

အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးကလည္း “က်ေနာ္တုိ႔က ေရြးေကာက္ပြဲလည္းမ၀င္ဘူး။ မွတ္ပုံလည္းမတင္ဘူး ေျပာထားၿပီးေတာ့ကာ ဒါေတြ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သိထားၿပီးသားပါ။ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒါေတြကို ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးသားပါ” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ား အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/ ၂၀၁၀) ကို ၂၀၁၀ ခု၊ မတ္ (၁၇) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္းေၾကညာသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရိွသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ အလိုအေလ်ာက္ပ်က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကမူ နအဖစစ္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ တရာမွ်တမႈ လုံး၀မရိွသျဖင့္ ပါတီအျဖစ္ ထပ္မံမွတ္ပုံတင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ (၂၉) တြင္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အရ ကန္႔ကြက္သူမရိွ အမ်ားသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ နအဖထုတ္ျပန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ တရားမွ်တမႈ လုံး၀မရိွသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) က စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအား မတ္လ (၂၃) ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တရား႐ုံးခ်ဳပ္၌ တရားစြဲဆိုခဲဲ့ေသးသည္။

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment